Home » Traduceri

Traduceri

Traduceri în/din 25 de limbi străine, indiferent de domeniu.

Linia directoare a Departamentului de Traduceri este cea care conduce la execuţia unor lucrări de cea mai înaltă calitate în condiţii de înţelegere perfectă a personalităţii şi nevoilor clienţilor. Standardul ridicat, eficienţa şi eficacitatea, asumarea responsabilităţii şi respectul sunt elemente ce concură la realizarea unor traduceri ce pot mulţumi utilizatorul serviciilor noastre. Excelenţa şi acurateţea creează performanţă şi ne singularizează în peisajul ocupaţional.

Procedura de lucru

Clientul prezintă lucrarea ce trebuie tradusă.

1. Se stabilesc detalii:

 

- Limba în care se traduce

 

- Formatul

 

- Termenul de predare

 

- Numărul de exemplare

- Dacă necesită:

- Legalizare

 

- Supralegalizare

 

- Apostilare – aceasta necesită anumite condiţionalităţi

2. Stabilirea costului

Preţul se calculează în funcţie de:

- Volumul materialului

 

- Domeniul textului

 

- Limba din care se doreşte traducerea

 

- Termenul de predare

 

- Natura materialului

 

Preţurile se calculează în funcţie de tipul de material:

 

a) documentele tip notarial, acte studii, certificate, care sunt evaluate per pagină;

 

b) materiale didactice (programe analitice, cursuri, manuale), contracte, documentaţii tehnice, ştiintifice, medicale şi IT, care sunt evaluate la 2000 caractere cu spaţii (o pagină).

 

Stabilire discount-uri în funcţie de:

 

- Volumul materialului

 

- Termenul elastic de predare

 

- Colaborarea contractuală anterioară

 

- Tichetele de discount itinerante.

3. Se încheie un contract între centrul de traduceri şi client.

4. Se achită un avans.

5. Cum se efectuează plata pentru serviciul de traducere?

Plata se efectuează pe bază de factură fiscală astfel:

 

- cu numerar la sediul nostru

 

- cu numerar în sistem ramburs prin intermediul unui serviciu de curierat

 

- depunere de numerar în conturile noastre

 

- ordin de plată

6. Cum se livrează documentul tradus?

 

Se stabileşte cu clientul una din următoarele variante:

 

- clientul poate veni personal la sediul centrului nostru sau poate trimite un reprezentant;

 

- un reprezentant al centrului nostru se va deplasa la sediul firmei clientului;

 

- via e-mail;

 

- prin fax.

 

7. Ce este o traducere?

 

- Traducerea este o procedură ce se realizează în scris dintr-o altă limbă în limba română.

 

8. Ce este o retroversiune?

 

- Retroversiunea este o procedură ce se realizează în scris, din limba română într-o altă limbă.

 

9. Ce este o translaţie?

 

- Translaţia reprezintă traducerea unei comunicări orale. Ea poate fi simultană sau consecutivă, în funcţie de cerinţele evenimentului

 

10. Cum se prezintă documentul pentru traducere? Pentru o traducere profesionistă, fidelă, este nevoie de documentul original şi de o copie a acestuia. În cazul în care nu puteţi prezenta documentul/materialul original în timp util, acesta nu va putea fi legalizat. În plus, traducerea va purta menţiunea “Traducerea unei copii de document”. Pentru o mai mare operativitate, se pot traduce copiile documentelor, însă legalizarea se va face exclusiv la prezentarea originalelor. În general, documentele tip notarial, actele de studii, cărţile de muncă, dosarele pentru emigrare şi contractele, necesită legalizare, de aceea avem nevoie de certitudinea că traducerea se face după original. Putem intermedia legalizarea traducerilor pentru clienţii nostri la mai multe birouri notariale din Braşov, cu care colaborăm.

1. TRADUCERI

TRADUCERI TEHNICE

Printre limbile din şi în care traducem se numără următoarele:

•     Engleză, Franceză, Italiană, Spaniolă

•     Germană

•     Rusă, Maghiară

•     Slovacă, Bulgară, Cehă, Croată, Greacă, Olandeză, Polonă, Sârbă, Slovacă, Ucrainiană

•     Albaneză, Chineză, Daneză, Ebraică, Finlandeză, Hindi, Japoneză, Norvegiană, Slovenă, Suedeză

Iată doar câteva dintre documentele traduse din fiecare domeniu.

•     Domeniul tehnic: manuale de utilizare, caiete de sarcini, procese verbale, licenţe, instrucţiuni tehnice, taloane auto, permise de conducere, cărţi de identitate auto, certificate de garanţie, procese tehnologice, broşuri, instrucţiuni de întreţinere, documentaţie de protecţia muncii, planuri cadastrale, autorizaţie de construire, certificate de urbanism, etc.

•     Domeniul juridic: legislaţie europeană, contracte comerciale, norme europene, acte constitutive, comisii rogatorii, somaţii, notificări, procuri notariale, texte legislative, hotărâri judecătoreşti, acte de cesiune, titluri executorii etc.

•     Domeniul economic: acte ale societăţilor comerciale, bilanţuri, balanţe, facturi, ordine de plată, declaraţii, dispoziţii, dosare de participare la licitaţii, dosare de finanţare, leasing, proiecte pentru programe de finanţare, declaraţii de venit, condiţii de creditare, extrase de cont bancar, asigurări, rapoarte de audit bancar, facturi de import/export, declaraţii vamale, licenţe de transport, etc.

•     Domeniul medical: diagnostice, fişe medicale, manuale de specialitate, adeverinţe medicale, prospecte de medicamente, autorizaţii de liberă practică, analize medicale, etc.

•     Domeniul IT: programe software, website-uri, proiecte software, manuale de utilizare.

2. SERVICII INTERPRETARIAT

Interpretariat

•     asistenţă în tribunal (depoziţii martori, audiere părţi litigante, etc.)

•     acte notariale

•     întâlniri de afaceri

•     negocieri

3. LEGALIZAREA TRADUCERILOR AUTORIZATE

Economisiţi timp dacă ne ocupăm noi de legalizarea traducerilor autorizate şi efectuate de echipa noastră de traducători pentru dvs. Legalizările au tarif distinct faţă de tariful traducerii. Exemple de documente traduse de a căror legalizare ne putem ocupa: certificate de naştere, de căsătorie, caziere judiciare, permise de conducere, documente de identitate, permise de rezidenţă, cărţi de muncă, diplome de bacalaureat, diplome de licenţă, certificate de şcoală postliceală, foi matricole, planuri de învăţământ, certificate şi atestate de competenţă profesională, programe analitice, somaţii, notificări, procuri notariale, texte legislative, hotărâri judecătoreşti, acte de cesiune, titluri executorii, atestate, contracte de vânzare – cumpărare, certificate, împuterniciri, procese verbale, speţe, acte oficiale, etc.

 

Comments are closed.